latinica | ћирилица
vodic resursi skoleTim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, objavio je „Vodič za škole, nastavnike i stručne saradnike: Kako do informacija o izvorima finansiranja i resursima za škole, nastavnike i stručne saradnike“.
 
Vodič je kreiran tako da školama, nastavnicima i stručnim saradnicima pruži:
• korisne informacije za unapređivanje kvaliteta rada putem različitih izvora finansiranja i resursa;
• dodatni podsticaj za unapređenje nastave i učenja putem projekata i konkurisanje kod donatora;
• odgovor na pitanja,
• među kojima su i: Gde je moguћe pronaћi informacije o novinama u obrazovanju? Kako pronaћi izvore finansiranja neophodne za unapređenje nastave i učenja? Kome je moguћe obratiti se, uputiti projekat koji je tim moje škole pripremio? Kako se uključiti u projekte koji se realizuju u Srbiji i koji omoguћavaju opremanje škole savremenim nastavnim sredstvima/mašinama potrebnim za praktičan rad učenika? Kako obezbediti jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih i doprineti jačanju ljudskog kapitala? Kako se upoznati sa sistemima obrazovanja i vaspitanja u drugim državama?
Vodič sadrži korisne informacije o procesu planiranja u funkciji razvoja škole, izvorima informacija o trendovima u sektoru obrazovanja, kao i inostranim i domaћim izvorima finansiranja školskih aktivnosti.

Republika Srbija se nalazi u procesu reforme i unapređivanja sistema obrazovanja i vaspitanja na svim nivoima. Za sprovođenje procesa reforme neophodno je sprovesti nizaktivnosti koje treba da doprinesu promenama na nivou sistema i škole. Školama i kolektivima koji žele da rade na unapređenju često je potrebna podrška u vidu različitih izvora informacija o moguћnostima i fondovima dostupnim školama.

Sve više se od obrazovanja očekuje i zahteva da prati razvoj nauke, tehnike i tehnologije, da decu, učenike i odrasle obrazuje u skladu sa potrebama savremenog sveta, da im pruži znanja koja su rezultat novih naučnih i tehnoloških dostignuћa, kao i da razvije veštine i sposobnosti za primenu znanja u različitim životnim situacijama. Pored toga, očekuju se i novi oblici rada u školi i učionici usmereni na proces učenja u sredini koja motiviše i u kojoj je učenik glavni akter tog procesa.