latinica | ћирилица

 

20181008 092305 resized 1Uz saglasnost Školske uprave Čačak, kao jedan od razvojniih prioriteta Tehničke škole u Ivanjici, radi unapređivanja kvaliteta rada  i bolju organizaciju posla, inicirano je razdvajanje školske biblioteke Gimnazije i Tehničke škole u Ivanjici. A kako se ta inicijativa polako ostvaruje, najbolje pokazuje prilog koji je za naš sajt poslala koleginica Milica Bošković:

Nakon obavljene revizije knjižnog fonda (od novembra 2017. do aprila 2018. godine) zajedničkе školskе bibliotekе Gimnazije i Tehničke škole u Ivanjici i nakon fizičke podele građe koja je završena u junu 2018, stekli su se svi neophodni uslovi da u novoj školskoj godini počne sa radom nova biblioteka u Tehničkoj školi u Ivanjici. Naime, prostor za biblioteku obezbeđen je nakon rekonstrukcije i adaptacije tavanskog prostora Tehničke škole, koja je urađena u toku školske 2016/2017.

Nameštaj za opremanje biblioteke – sto i police, od idejnog rešenja do sklapanja, uradili su predmetni nastavnici stručnih predmeta obrazovnog profila tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera sa učenicima drugog i trećeg razreda, a oni su uradili i posebno dizajnirane delove nameštaja koji će biti iskorišćeni za nekoliko čitalačkih kutaka.
Knjižni fond trenutno čini 2900 knjiga, ali smo povodom Savindana 2018. pokrenuli akciju "Knjiga po knjiga – biblioteka", sa ciljem da svi zajedno (učenici, zaposleni, roditelji i svi drugi zainteresovani) doniramo knjige i tako obogatimo fond naše biblioteke.Veliki broj knjiga dobili smo i od biblioteka iz našeg okruga, sa kojima sam ostvarila odličnu saradnju i kojima sam veoma zahvalna za pomoć i podršku u radu. Konkurisali smo i za donaciju Češke – 1000 knjiga za biblioteku i iščekujemo rezultate konkursa.
Osmislili smo bedževe sa "maskotom" – sovom na knjigama za buduće čitaoce meseca – učenike tj. profesore, a na kraju godine nagradićemo najredovnije čitaoce. U biblioteci će se nalaziti i pano koji će rad bibliotekara i biblioteke pratiti kroz fotografije, a na policama će se nalaziti i fotografije istaknutih ličnosti i njihove misli o knjigama i čitanju, kao i drugim temama. Poseban deo namenili smo aktivnostima naših kolega u školi i van nje budući da mnogi od njih imaju puno različitih talenata i interesovanja.
Ove godine Međunarodna konferencija u oblasti bibliotekarstva održava se u decembru u Čačku i Beogradu, pa ćemo svakako iskoristiti priliku da predstavimo našu biblioteku i sve što smo do sada uradili, a duboko verujem da će to biti samo početak mnogobrojnih aktivnosti koje ćemo ubuduće osmišljavati i realizovati, u saradnji sa Bibliotekarskim društvom Srbije i kolegama iz drugih biblioteka i društava.
U toku je postupak verifikacije naše biblioteke, u saradnji sa Narodnom bibliotekom Srbije i Matičnom službom Biblioteke u Čačku.Verujemo da će sve biti uspešno završeno.

U sklopu aktivnosti u vezi sa uređenjem prostora nove školske biblioteke u Tehničkoj školi u Ivanjici, u četvrtak, 4. 10. 2018, u školi je održana radionica posvećena pravljenju figura od papira.
Cilj radionice bio je da učenici zajedno sa svojim predmetnim nastavnicima i školskim bibliotekarima učestvuju u uređenju školske biblioteke. Učestvovalo je 30 učenika Tehničke škole iz odeljenja 1-2, 2-2, 3-5, 4-2 i 4-4 (obrazovni profili  tehničar dizajna odeće i turistički tehničar), kao i predmetni nastavnici stručnih predmeta za ove profile – Ivica Bogdanović, Milka Spasović i Anđa Đurđić Vasilijević. Učestvovali su i školski bibliotekari Jelena Bogdanović i Milica Bošković, koja je i organizator ove aktivnosti. Radionicu je vodila Aurora Pivljaković,master primenjeni umetnik, koja radi kao nastavnik likovnog u više osnovnih škola u Ivanjici, a diplomirala je i magistrirala na odseku za Primenjenu i likovnu umetnost Filološko umetničkog fakulteta u Kragujevcu. Ona je upoznala učenike sa poreklom i tehnikom izrade origami figura, kao i sa zanimljivostima i verovanjima u vezi sa pojedinim figurama. Učesnici radionice potom su prateći uputstva pravili svoje figure.
Radionica je trajala od 11 časova do 12 i 30, a imali smo priliku da naučimo kako se prave dve najpoznatije i najpopularnije origami figure. Svi radovi biće iskorišćeni za uređenje enterijera nove školske biblioteke.