latinica | ћирилица

c96765e2c9a56cfa608deb8e0f794282Stručno veče školskih bibliotekara Moravičkog okruga (Biljana Lukić, koordinator za osnovne škole, Vesna Topalović, koordinator za srednje škole) i Aktiv stručnih saradnika Moravičkog okruga (Dejana Kićanović, predsednik)  pozivaju  sve stručne saradnike Moravičkog okruga (pedagoge, psihologe, logopede, defektologe, školske bibliotekare, andragoge) na tribinu koja će se održati u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Čačku, u petak, 23. novembra 2018. godine sa početkom u 12  časova.

Dnevni red:* Evidentiranje prisutnih;

* Projekti u školi -– primeri dobre prakse;

 * Obrazovanje u Velikoj Britaniji – iskustva mobilnosti / Rad u timu za pisanje projekata, apliciranje kod fondacija, teme projekata, mobilnost -– prisustvo nastavi i izveštavanje o realizaciji.
Realizatori: Dragana Radmilac, školski pedagog i Biljana Lukić, školski bibliotekar