latinica | ћирилица

logo 1624972574Кomisija za praćenje standarda OŠ „Filip Filipovićˮ prosledila je za rubriku razmene primera dobre prakse izveštaj o polugodišnjem testiranju učenika. Ovo je ujedno i primer kako škole mogu da razvijaju analitičko-istraživačku praksu i unapređuju nekoliko oblasti rada: Programiranje, planiranje i izveštavanje, Nastava i učenje, Obrazovna postignuća učenika, Podrška učenicima.

Polazeći od toga da je svrha samoevaluacije u školi  kontinuirano poboljšavanje kvaliteta rada, komisija za praćenje obrazovnih standarda u  Osnovnoj školi „Filip Filipovićˮ Čačak, u sastavu: Gordana Damnjanović, profesor razredne nastave (koordinator), Ivanka Radovanović, profesor matematike i Čedomir Sandić, profesor srpskog jezika i književnosti, došli su na ideju da organizuju i održe polugodišnja testiranja iz matematike za učenike od prvog do osmog razreda, a za učenike starijih  razreda i  iz srpskog jezika, hemije i fizike.


I prethodnih godina većina nastavnika realizovala  je  polugodišnje provere znanja, ali ove godine testiranje je održano na nešto drugačiji način. Po jedan nastavnik određenih stručnih veća imao je zadatak da sastavi testove znanja zasnovane na obrazovnim standardima propisanih  Pravilnikom o opštim standardima postignuća – obrazovni standardi za kraj obaveznog obrazovanja („Službeni glasnik – Prosvetni glasnikˮ, 5/2010) i Pravilnikom o obrazovnim standardima za kraj prvog ciklusa obaveznog obrazovanja za predmete srpski jezik, matematiku i prirodu i društvo („Službeni glasnik – Prosvetni glasnikˮ, 5/2011). Za učenike mlađih razreda zadatke je sastavila po obrazovnim standardima Gordana Damnjanović, za matematiku starijih razreda Ivanka Radovanović, za srpski jezik Čedomir Sandić, hemiju Pavle Mašković i fiziku Snežana Đurđević. Svi učenici istih razreda radili su iste testove u isto vreme,  između dve smene, uz organizovano dežurstvo. Svaki test je imao po 20 zadataka, osnovni nivo 10 zadataka, srednji nivo 6 zadataka i napredni nivo 4 zadatka. Prvog dana testiranja, 10. 1. 2019. god. održana je matematika za učenike drugog, trećeg, petog i sedmog razreda. Drugog dana testiranja, 11. 1. 2019. održan je  test iz matematike za učenike prvog, četvrtog, šestog i osmog razreda. Od 14. 1. 2018. god. planiran je test iz srpskog jezika, fizike i hemije.
Osnovni cilj evaluacije nije kontrola, već sagledavanje kvaliteta postojećeg stanja, uočavanje eventualnih problema i razvijanje strategija za njihovo prevazilaženje. Ciljevi evaluacije su:
• Praćenje primene obrazovnih standarda;
• Pružanje podrške nastavnicima i stručnim saradnicima;
• Podizanje nivoa obrazovnih aspiracija kod učenika;
• Doprinos formiranju i profesionalnom jačanju stručnih timova u školi koji se kontinuirano bave problemom evaluacije;
• Razvijanje kulture i etike evaluacije i samoevaluacije u obrazovanju.
Кako su iskazi standarda formirani na tri nivoa (osnovnom, srednjem i naprednom), ovo je  dobra prilika da se vidi koji procenat učenika daje tačne odgovore na određenim nivoima, na osnovu čega će nastavnici vršiti korekcije planova  i preduzeti određene aktivnosti kako bi rezultati bili još bolji. Provera ostvarenosti standarda trebalo bi da pomogne svima: učenicima u napredovanju i kontinuiranoj pripremi za završni ispit, ali i za sticanje ključnih znanja i veština koja su neophodna za nastavak školovanja i koja u dosadašnjoj praksi nisu uvek stavljena u prvi plan; nastavnicima u objektivnijem ocenjivanju, ujednačavanju kriterijuma, a roditeljima u praćenju postignuća svoje dece.
Nadamo se da je ova aktivnost samo jedan korak u poboljšanju kvaliteta obrazovnovaspitnog procesa, pri čemu će škola biti prepoznatljiva kao centar inovacija u široj i užoj lokalnoj i stručnoj zajednici.