latinica | ћирилица

gornji milanovacDragana Stefanović, pedagoški savetnik u Gimnaziji „Takovski ustanak" prosledila je za rubriku razmene dobrih primera iz prakse svoj izveštaj o realizaciji projekta "Da li je mladima potrebna istorija?"

Na poziv profesorke istorije Ljiljane Čeliković, koordinatora i realizatora projekta „Da li je mladima potrebna istorija?“, uključena sam kao pedagoški savetnik u sve faze pripreme, realizacije i evaluacije ovog projekta.
Osnovni ciljevi su bili primena projektne nastave i nastave bazirane na ishodima, implementacija vršnjačkog mentorstva i edukacije, vrednovanje nastave bazirane na ishodima kroz kreiranje relevantnih instrumenata samoevaluacije, evaluacije grupnog rada i evaluacije projekta u celini. Projekat je realizovan kroz primenu međupredmetnih kompetencija saradnje, komunikacije, obrade podataka  i digitalne kompetencije.

 


Projekat je uspešno realizovan jer se pokazalo da su priprema, instrukcije i vremenska dinamika dobro osmišljeni i dosledno praćeni. Uključeni su svi učenici prvog razreda i 6 učenika četvrtog razreda (M. Dimitrijević, S. Adžić, B. Steković i M. Lukić, učenici IV4 i T. Pavlović i L. Talović, učenici IV2) koji su bili mentori po jednoj grupi iz sva četiri odeljenja. Odličan primer međupredmetnih kompetencija saradnje i komunikacije demonstriran je kroz uspešan grupni i mentorski rad, kao i kroz uključivanje kolega u procesu krajnje evaluacije projketa (J. Aleksandrov, profesor istorije, S. Mijailović, pedagoški savetnik i profesor informatike i računarstva, К. Ristanović Acović, spoljašnji saradnik i profesor engleskog jezika i M. Veljić profesor italijanskog jezika i jezika, medija i kulture).

Tok projekta je obuhvatao različite faze pripreme, realizacije i evaluacije. U prvoj fazi prisustvovala sam časovima gde su mentori prezentovali analizu istoriskih izvora uz demonstraciju kritičkog mišljenja kroz utvrđivanje relevantnosti izvora i analogiju sa kritičkim pristupom temama iz svakodnevnog života. Mentori su bili jako motivisani i uspešno su vodili radionice koje su predstavljale uvod u seledeću fazu projekta. U drugoj fazi organizovan je grupni rad i grupama su dodeljeni mentori, prosleđena su detaljna uputstva, kriterijumi i vremenska dinamika za realizaciju svih aktivnosti, prosleđeni su instrumenti za samoevaluaciju, evaluaciju grupnog rada, individualni plan rada, kao i za evaluaciju čitavog projekta i na taj način, učenici su upućeni šta se i kako vrednuje i na koji način treba da zadovolje postavljene kriterijume. Pokazalo se da je upotreba ovih instrumenata praćenja i vrednovanja realizacije projekta odličan način da se kod učenika razvija veština evaluacije i samoevaluacije. Mentorima i učenicima je ostavljen prostor da iskažu svoju kreativnost kroz zajednički zadatak da selektuju, organizuju i prezentuju istorijske izvore koji prikazuju njihovo detinjstvo, a pri tome imaju zajednički okvir (određen broj slajdova, limitirano vreme prezentacije i sl.) Sve vreme je postojala komunikacija sa mentorima putem mejla za dodatne informacije, razjašnjenje nedoumica i podsećanje na postavljene rokove. U trećoj fazi pratili smo izlaganje grupnih prezentacija u skladu sa utvrđenim instrumentima vrednovanja na nivou svakog odeljenja. Prezentacije su ocenjivali mentori i profesori Čeliković i Stefanović. Izabrana je najbolja grupa iz svakog odeljenja u skladu sa kriterijumima, ocenu je činila srednja vrednost zajedničke ocene mentora i zajedničke ocene učenika. U četvrtoj fazi predstavljale su svoje radove najbolje grupe sva četiri odeljenja. U komisiji je, pored navedenih kolega iz Gimnazije, bio i Saša Marušić, istoričar i direktor Muzeja. Izabrana je najuspešnija grupa i sumirani su ciljevi i ishodi projekta. Mentori su govorili o svojim utiscima i diretor Muzeja je podvukao značaj ovakvih aktivnosti i ocenio projekat kao izuzetno uspešan. Učenici su nagrađeni poklonima koje je obezbedio Muzej i Turistička organizacija Gornjeg Milanovca.

Pogledajte:

* Izveštaj

* Individualni plan vođenja projekta

* Samoocenjivanje i kooperativno ocenjivanje

* Samoevaluacija