Štampa
Pogodaka: 608

pu mojePrilog za naš sajt pripremila je i PU „Moje detinjstvo” iz Čačka:

Predškolska ustanova „Moje detinjstvo” u periodu od 10. septembra do 10. decembra 2019.g. realizovala je socio-edukativni program ”Škola za roditelje” kao deo projekta Saveta za populacionu politiku grada Čačka, odobrenog i podržanog od strane Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku Republike Srbije.

Socio-edukativni program „Škola za roditelje”, predstavlja produkt realizacije naučno-istraživačkog projekta «Koncepti i modeli obrazovanja za brak, porodicu i roditeljstvo« Instituta za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Program  spada u grupu razvojno-preventivnih programa sa opštim ciljem obrazovanja za život u porodici. Usmeren je ka unapređivanju ukupnih porodičnih odnosa i porodičnih snaga   podizanjem bračne i roditeljske kompetencije jednog ili više odrasih članova porodice. Oslanja se na pretpostavke o postojanju zdravih porodičnih snaga koje postoje u svakoj porodici, mogu se aktivirati i ukoliko se neguju mogu pomoći porodici u prevazilaženju teškoća na putu svog razvoja. Oslanjanje na lične i porodične snage, nasuprot traganju za nedostacima vaspitnih ili roditeljskih potencijala, obrazac je na kome se zasniva razumevanje roditeljstva i ukupnog porodičnog života kao „vaspitljivih fenomena”/Medić.S, Matejić-Đuričić Z. i Vlaović-Vasiljević D.1997/. Škola za roditelje ne nudi poželjan model porodice, braka, razvoja deteta ili roditeljstva već samo obilje novih znanja za građenje vlastitih modela razvoja porodičnog života.

Program je pohađalo 24 roditelja. Kroz radionice polaznici su kroz aktivno učešće i razmene na nivou grupe imali priliku da osveste svoja iskstva i razmene ih sa drugima, kao i da steknu nova znanja vezano za navedene teme.

Radionice su se održavale u prostorima vrtića „Mali kapetan” i „Poletarac”, jedanput nedeljno u trajanju od dva sata. Održano je dvanaest radionica u okviru četiri tematske celine /ciklusa/: Porodica, Brak, Dete i Roditeljstvo.

Teme kojima smo se bavili u školi bile su:

  1. Porodični sistem, ili šta je porodica? Porodični ciklusi; Obične porodice - funkcionalni i disfunkcionalni porodični obrasci;
  2. Planirano ili željeno roditeljstvo i partnersko roditeljstvo;
  3. Brak i izbor partnera, zasnivanje braka i paket očekivanja; Granice braka, funkcionalni i disfunkcionalni bračni obrasci;
  4. Položaj deteta u porodici; Dečje potrebe; Dečja slika sveta; Deca koja zadaju brige, problemi deteta i kako ih rešavati; Školski uspesi i neuspesi; Planirano ili željeno roditeljstvo i partnersko roditeljstvo; Vaspitanje i vaspitni stilovi; Roditeljska moć: nagrade i kazne; Odnos roditelj-dete: pozicija moći; „Odnos roditelj-dete: neizbežni sukobi; Neizbežni sukobi: roditelj-pobednik; Neizbežni sukobi: pobeđeni roditelj;Neizbežni sukobi: blag ali odlučan roditelj; Uspešna (ili neuspešna) rešenja; Prihvatanje deteta; Roditeljstvo se uči.

Na kraju je urađena evaluacija programa i podela diploma za roditelje.

Program su realizovali edukovani stručni saradnici-psiholozi PU „Moje detinjstvo”, Snežana Ilić i Tanja Spasović.

 

Komentari i uvidi polaznika o iskustvima iz „Škole za roditelje”: