latinica | ћирилица

logo sajma izdavastvaŠkolska uprava Čačak u saradnji sa školama Moravičkog okruga svake druge godine organizuje Sajam (pred)školskog izdavaštva, kao oblik stručnog usavršavanja u nadležnosti ustanove, budući da se iz školskih izdanja može steći uvid u kvalitet obrazovnovaspitne prakse u ustanovi (razvoj predmetnih i međupredmetnih kompetencija učenika, kvalitet školskog programa, prevencija nasilja, razvoj inkluzivne kulture, vannastavne aktivnosti, etos  i dr.).

Za takmičenje školskih listova uspostavljeni su kriterijumi vrednovanja, koje objavljujemo ponovo u ovom članku, a najviše se vrednuje sam sadržaj listova budući da sve ustanove nemaju jednake finansijske mogućnosti u pogledu tehničke opreme i kvaliteta štampe. Važno je da školski listovi ukazuju na učešće učenika u kreiranju uredničkog koncepta, da rubrike budu i obrazovnog i vaspitnog i informativnog i zabavnog karaktera, da se list odnosi na učenike svih razreda, odnosno svih obrazovnih profila, da tekstovi budu različitog žanra – osim raznovrsnih novinarskih tekstova (intervju, vest, reportaža i dr.), neophodno je da sadrže i umetničke tekstove.

Prema uspostavljenim kriterijumima, najmanje se vrednuju listovi u kojima su tekstovi preneseni iz školske dokumentacije (izveštaja o radu, izveštaja sa takmičenja, izveštaja sa ekskurzija, publikacija, letopisa i sl. ), pa samim tim u njima dominira administrativni funkcionalni stil. Važno je, svakako, i to da fotografije ne budu dominantnije od teksta, a i da tekst bude ujednačenog i čitljivog fonta i lektorisan.

Nastavnici se dobrovoljno javljaju da učestvuju u radu žirija, jer za to dobijaju potvrdu o iniciranju i učestvovanju u podizanju kvaliteta pedagoške prakse i određen broj sati stručnog usavršavanja u nadležnosti ustanove. Kako je to prilično zahtevan posao, ovog puta, nažalost, nijedna ustanova nije prijavila nastavnike za rad u žiriju, te su žiri činili prosvetni savetnici Školske uprave Čačak.

Žiri je uvidom u prispela takmičarska izdanja zaključio da je najveći broj takmičarskih izdanja iz osnovnih škola, zbog čega je u toj kategoriji i najveći broj nagrađenih.

Najuspešnija izdanja Sedmog sajma (pred)školskog izdavaštva su:

NAJBOLJI  OSNOVNOŠKOLSKI  LIST

  • Školski list učenika Osnovne škole „Goračići“ – GORAČANAC;
  • List Osnovne škole „Marko Pajić“, Viča – VESELO ZVONCE;
  • List učenika Osnovne škole „Vuk Karadžić“, Čačak – VUKOVAC.

Pohvala: Časopis učenika i nastavnika ŠOSO „1. novembar“, Čačak – ŠOSON.

NAJBOLJI SREDNJOŠKOLSKI LIST

  • List učenika i nastavnika Gimnazije u Čačku – GIMNAZION.

Žiri je ustanovio da postoje izdanja koja su izuzetno uspešna, ali koja nisu u skladu sa postojećim propozicijama Sajma, budući da predstavljaju ili listove sekcija ili listove odeljenja ili listove koji objavljuju dela na određenu temu iz više ustanova po teritorijalnom principu. Dok se ne ustanovi i ta kategorija (npr. Najbolji list posebne namene), žiri izdvaja i nagrađuje sledeća  izdanja:

POSEBNE POHVALE

  • Časopis za filosofiju učenika Gimnazije „Takovski ustanak“ u Gornjem Milanovcu – AGORA;
  • Školski muzički list OŠ „Kirilo Savić“, Ivanjica CVRČAK;
  • EKOLOŠKI LIST, OŠ „Tanasko Rajić“, Čačak, Grad Čačak.

NAJBOLJA PULIKACIJA SPECIJALNE NAMENE

  • POSKAKUJUĆI U SVOM STILU * odeljenje IV5, urednik Marina Spasojević, OŠ „Vuk Karadžić“, Čačak.

IZDAVAČKI PODUHVAT SEDMOG SAJMA

  • MONOGRAFIJA 120 godina Osnovne škole „Milan Blagojević“ u Lučanima 1899–2019,  Nevena Lončarević.

Neposredno na Sajmu, održanom u OŠ „Branislav Petrović“ u Slatini (još jednom zahvaljujemo domaćinima na izuzetnoj organizaciji Sajma), na osnovu glasova učesnika Sajma, proglašena je i NAJBOLJA SAJAMSKA PROMOCIJA – OŠ „Goračići“ iz Goračića.

O datumu dodeljivanja nagrada i diploma pobednici će biti naknadno obavešteni. Tada će nagradu dobiti i prof. Nataša Koprivica, nastavnik likovne kulture, zaposlena u OŠ „Goračići” u Goračićima i i OŠ „Milan Blagojević” u Lučanima, koja je izradila logo Sajma. 

*KRITERIJUMI VREDNOVANJA

Čestitamo svim učesnicima Sedmog sajma i želimo da narednih godina broj učesnika bude veći, a kvalitet izdanja još bolji!

*PROSVETNI PREGLED, 16. januar 2020.