latinica | ћирилица

 

defektolozimaMinistarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Zajednicom škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom pripremilo je bliža uputstva za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada učenjem na daljinu sa učenicama sa smetnjama u razvoju (prosleđena elektronskom poštom).

Iz tih uputstava izdvajamo sledeće preporuke koje mogu da budu zanimljive i roditeljima / zakonskim zastupnicima:

Za izradu materijala defektolozi i nastavnici mogu naći preporuke u Priručniku Univerzalni dizajn za učenje (UDU):

 

https://www.unicef.org/serbia/media/2886/file/Pristup%20%C5%A1koli%20i%20obrazovno%20okru%C5%BEenje%20II%20%E2%80%93%20Univerzalni%20dizajn%20za%20u%C4%8Denje.pdf,
kao i u Uputstvu za izradu nastavnog materijala u skladu sa principima univerzalnog dizajna
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2016/02/uputstvo_za_izradu_nastavnog_materijala_univerzalni_dizajn.pdf

 PREPORUČENE RADIO-EMISIJE I SAJTOVI koje mogu koristiti nastavnici i defektolozi za pripremu obrazovnih sadržaja, a o kojima mogu obavestiti roditelja/staratelja i dati instrukcije kako da ih koriste sa decom u kućnim uslovima:
- Radio Laguna, emisija „Bookirano” (emisija o putovanjima, sadržaj za geografiju), na radiju 93,7 ili onlajn na https://radiolaguna.rs/shows/bookirano/;
- Razvojne edukativne igre https://gasi.rs/ucimoreci/ kao pomoć deci pri usvajanju novih pojmova, početnog čitanja, pisanja i računanja;
- Učimo zajedno - dečji snovi http://decijisnovi.com/;
- Interaktivne simulacije za matematiku i prirodne nauke PhET https://phet.colorado.edu/.