Štampa
Pogodaka: 542

rctVođeni standardima kvaliteta rada, koji visoko vrednuju inkluzivni pristup (u najkraćem sveden na maksimu: pružiti svakom učeniku ono što odgovara njegovim obrazovnim i vaspitnim potrebama), nastavnici su u protekloj 2019/2020. g. intenzivnije sarađivali sa Regionalnim centrom za talente u Čačku, prepoznajući u toj saradnji i mogućnost da odgovore na obrazovnovaspitne potrebe učenika izuzetnih sposobnosti.

Iako nisu postojali uslovi da se takmičenja, kao kruna svakog rada, održe, Regionalni centar za talente je našao načina da se simboličnim nagradama zahvali maturantima koji odlaze na fakultete, te neće biti u mogućnosti da takmičenjima naredne školske godine potvrde kvalitet svojih istraživanja. Takođe, Regionalni centar za talente nam je prosledio potvrdu na kojoj je spisak nastavnika, kao dokaz o njihovom iniciranju i podizanju kvaliteta pedagoške prakse (što važi samo za mentore koji su zaposleni u osnovnim i srednjim školama, budući da samo za njih postoji pravni osnov za to), s molbom da ga objavimo i na našem sajtu.

 

*Mentori Regionalnog centra za talente u Čačku u školskoj 2019/2020. godini

I učenicima i nastavnicima-mentorima i zaposlenima u Regionalnom centru za talente Čačak želimo mnogo uspeha u daljem radu.