Štampa
Pogodaka: 372

savremena srpska knjizevnostUpravni odbor Udruženja „Čuvari dela Vuka Karadžića” objavljuje poziv nastavnicima koji su bili članovi Udruženja u šk. 2019/2020. godini i nastavnicima koji su članovi Udruženja za 2020/2021. godinu (uz napomenu da članstvo nije vezano za teritorijalnu pripadnost) za učešće u programu SAVREMENA SRPSKA KNjIŽEVNOST.

Urednik programa je Danijela Kovačević Mikić, koja je i inicijator nekadašnjeg lokalnog projekta „Zavičajni pisci u oku nastavnika”, na koji se ovaj program prirodno nadovezuje.

 

Radovi koji dobiju pozitivnu recenziju biće objavljeni u publikaciji na internetu, a pet nastavnika će biti odabrano na osnovu profesionalnih referenci i prijavljenih tema za učešće u nizu književnih večeri i/ili stručnih izlaganja koji će biti održan u oktobru i novembru, ukoliko zdravstvena situacija bude bila povoljna. Za tih pet nastavnika obezbeđen je i skroman honorar, zahvaljujući podršci Grada Čačka (javni konkurs za podršku udruženjima).

Osim članstva u Udruženju, uslovi učešća navedeni su na PRIJAVNOM OBRASCU.

Uz prijavu, neophodno je proslediti i priloge: Prilog 1 - profesionalne reference i Prilog 2 - podaci o odabranom autoru.

*PRIJAVA

*Prilog 1

* Prilog 2