latinica | ћирилица

bibliotekariGradska biblioteka „Vladislav Petković Dis” je u četvrtak, 22. oktobra bila domaćin i suorganizator redovnog radnog sastanka Stručnog veća Društva školskih bibliotekara Srbije za MO, koji je okupio 33 školska bibliotekara. Tom prilikom predstavljen je i priručnik „Bibliotečke kompetencije za XXI vek”, u izdanju čačanske Biblioteke, autora Dubravke Ilić, Danijele Кovačević Mikić, Biljane Lukić i dr Bogdana Trifunovića.

Sastanak je otvorio direktor čačanske Biblioteke i predsednik Bibliotekarskog društva Srbije dr Bogdan Trifunović koji je izrazio zadovoljstvo što matična ustanova ostvaruje uspešnu saradnju sa školskim bibliotekarima. Takođe je naglasio da su bliska komunikacija kao i strukovno povezivanje u okviru BDS i ključevi za unapređenje rada i položaja školskih bibliotekara u savremenoj bibliotečko-informacionoj delatnosti.

 

Кoordinator DŠBS Biljana Lukić zahvalila je čačanskoj Biblioteci i Odeljenju za matične poslove na saradnji koja je doprinela sadržajnom radu Stručnog veća i školskih bibliotekara u savlađivanju stručnih poslova i organizovanju kreativnog rada sa mladima.

„Aktuelni uslovi za rad bibliotekara u školama u Srbiji” je naziv izlaganja prosvetnog savetnika ŠU Čačak Danijele Кovačević Mikić kojim je predstavila rezultate ankete koju je sprovela. „Bibliotekari nisu prepoznati kao jaka strana kolektiva i u mnogim sredinama su izolovani i neuključeni u razvojne aktivnosti ustanova na planu obezbeđivanja opšteg kvaliteta rada”, između ostalog je istakla Кovačević Mikić. Ona je naglasila i važnost poštovanja i primene zakonske regulative obrazovne i bibliotečko-informacione struke, a u cilju poboljšanja aktuelnog položaja školskih bibliotekara.

 

Кoautor Priručnika Dubravka Ilić je naglasila važnost korišćenja ove publikacije u svakodnevnom radu školskih biliotekara i poštovanja pravila struke, a sve u cilju poboljšanja njihovog položaja i profesionalne afirmacije.

O primerima dobre prakse i značaju strukovnog povezivanja govorila je bibliotekar OŠ „Dušan Jerković” iz Užica i predsednik DŠBS Mirjana Radovanović Pejović. Da svaki zaposleni u biblioteci svojom kreativnošću može unaprediti rad sa mladima, posvedočila je prezentacija „Magija u rukama školskog bibliotekara“ koju je Pejović tom prilikom prikazala.

Na kraju skupa usledio je i izbor novih koordinatora Stručnog veća DŠBS za MO, a mandat od četiri godine dobili su školski bibliotekari Milica Bošković i Dejan Slavković. Njihovi prethodnici Biljana Lukić i Vesna Topalović zahvalile su na dosadašnjoj saradnji i poželele im uspešan nastavak aktivnosti.
Izvor: Gradska biblioteka "Vladislav Petković Dis"
Sinđelićeva 24, 32000 Čačak
032/340-960,
032/323-608