latinica | ћирилица


тим шу чачак 2024Član 172 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja definiše zaduženja savetnika - spoljnih saradnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za predmete, grupe i oblasti predmeta, aktivnosti i stručne poslove, odnosno za pružanje savetodavne i stručne pomoći nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku, a radi kvalitetnijeg obavljanja posla. 
Na sajtu ŠU Čačak, u rubrici O nama / Zaposleni, možete da se informišete o tome ko su savetnici - spoljni saradnici MPNTR za Moravički okrug. 

 

BIOGRAFIJE SAVETNIKA SPOLJNIH SARADNIKA ŠU ČAČAK

* Biografija Biljane Uskoković Brković, savetnika - spoljnog saradnika  ŠU Čačak za biologiju

* Biografija Vesne Marković Čeganjac, savetnika - spoljnog saradnika ŠU Čačak za inkluzivno obrazovanje

* Biografija Milice Karanac, savetnika - spoljnog saradnika ŠU Čačak za inkluzivno obrazovanje

* Biografija Katarine Dunjić Mandić, savetnika - spoljnog saradnika ŠU Čačak za predmete, grupe i oblasti predmeta, aktivnosti i stručne poslove

* Biografija Mice Savković, savetnika - spoljnog saradnika ŠU Čačak za fizičko i zdravstveno vaspitanje

* Biografija Katarine Ristanović Acović, savetnika - spoljnog saradnika ŠU Čačak za engleski jezik

* Biografija Dragana Andrića, savetnika - spoljnog saradnika ŠU Čačak za fiziku

* Biografija Gorana Šipetića, savetnika - spoljnog saradnika ŠU Čačak za geografiju

* Biografija Gordane Sjeničić, savetnika - spoljnog saradnika ŠU Čačak za predškolsko vaspitanje i obrazovanje

* Biografija Marije Vulović, savetnika - spoljnog saradnika ŠU Čačak za prevenciju nasilja

* Biografija Sanje Ranković Ilić, savetnika - spoljnog saradnika ŠU Čačak za prevenciju nasilja

* Biografija Đulijana Đulića, savetnika - spoljnog saradnika ŠU Čačak za prevenciju nasilja

 ****************************************************************************************************************************

PRILOZI O SARADNICIMA ILI DOPUNE BIOGRAFIJA

Katarina Dunjić Mandić je savetnik - spoljni saradnik Školske uprave za predmete, grupe i oblasti predmeta, aktivnosti i stručne poslove, ali i stručni saradnik sa najvišim zvanjem u Moravičkom okrugu, zvanjem visokog pedagoškog savetnika. Njenu opširniju biografiju možete da pogledate na blogu koji pedantno vodi.

 * Blog Katarine Dunjić Mandić

**************************************************************************************************************************

Kako svoju buduću saradnju sa školama vidi Biljana Uskoković Brković, koja je na mestu savetnika - spoljnog saradnika za biologiju, zamenila Živadinku Milićević Brković, pročitajte u tekstu:

Kratak osvrt na buduću saradnju. 

Autor je bloga: https://bioteme.wordpress.com/; sajta sa interaktivnim materijalima za učenike: https://ubbiljka.weebly.com/; Jutjub kanala za učenike: https://bit.ly/2QHRKW1.

****************************************************************************************************************************

Podršku razvoju realnog programa, odnosno razvoju predškolskog vaspitanja i obrazovanja pruža Gordana Sjeničić, pedagoški savetnik, zaposlena u PU „Moje detinjstvo" u Čačku: 

* Gordana Sjeničić* Gordana Sjeničić

****************************************************************************************************************************