latinica | ћирилица

digitalni mentori 2Objavljujemo pismo prosleđeno rukovodiocu Školske uprave Čačak Slađani Parezanović, iz kojeg se vide aktivnosti digitalnih mentora:

Želimo da Vam se zahvalimo na divnoj saradnji i pomoći u našem radu u projektu „Unapređivanje sistema digitalizacije u obrazovanju“.

Takođe želimo da Vas obavestimo o svojim realizovanim i planiranim aktivnostima.

Dana 14.10.2022. je održan sastanak sa prvom grupom direktora osnovnih škola. Sastanak je održan putem Zum-a. Direktorima škola je pripremljena i prikazana prezentacija u cilju upoznavanja sa projektom, upoznati su koji predstavnici škole treba da budu poslati na sastanke (uživo ili onlajn), sa dinamikom sastanaka uživo i onlajn, određene su škole domaćini, mejlom su im poslata dokumenta koja su potrebna da se učesnici budućih mentorskih sastanaka pripreme za iste.

Dana 17.10.2022. u 14 časova, planiran je drugi sastanak sa direktorima osnovnih škola putem Zum-a.

U oktobru mesecu su planirana i dogovorena 3 sastanka uživo sa predstavnicima škola. Domaćini su nam OŠ „Tanasko Rajić“, OŠ „Dr Dragiša Mišović“ i OŠ „Sveti Sava“ iz Čačka. Ovim sastancima prisustvuju predstavnici još po 2 škole.

Za mesec novembar planirali smo i dogovorili 3 sastanka uživo sa predstavnicima škola. Domaćini su nam OŠ „Vuk Кaradžić“ iz Čačka, OŠ „Milica Pavlović“ i OŠ „Ratko Mitrović“ iz Čačka. Ovim sastancima će takođe prisustvovati predstavnici još po 2 škole.

Planiran je još jedan sastanak krajem novembra putem Zum-a sa predstavnicima škola koje nisu prisustvovale sastancima uživo.

Hvala Vam na saradnji i podršci.