latinica | ћирилица

zimski 64 dkmIdeja ima bezbroj, a najbolje je kada jedni sa drugima delimo svoje predloge ili primere iz prakse. Prosvetni savetnik Danijela Kovačević Mikić imala je čast da na 64. Republičkom zimskom seminaru za nastavnike srpskog jezika i književnosti  kolegama govori na temu razvijanja i formativnog vrednovanja međupredmetnih kompetencija u nastavi i učenju srpskog jezika i književnosti. 

Napominjemo da su ideje zasnovane na predlogu (!) novih obrazovnih standarda, koji još uvek nije usvojen. Radni materijali koje objavljujemo na ovom sajtu biće revidirani kada predlog bude usvojen u konačnom obliku i tek tada će celokupan stručni rad biti i objavljen.

Budući da je reč o radnom materijalu, moguće su i greške pri kucanju i tzv. višak sadržaja - rad nije lektorisan. 

Podsetnik: Ne postoje idealna, gotova rešenja za sve nastavne situacije. Metodički pristup je onoliko uspešan koliko odgovara obrazovnovaspitnim potrebama učenika, kompetencijama nastavnika, specifičnim uslovima rada... Nijedan metodički pristup, sam po sebi, nije dobar ukoliko se koristi kao jedini (isključivi) model. Tek upotrebom raznovrsnih metoda, oblika i tehnika rada (a u skladu sa nastavnim planom i programom, ciljevima učenja i očekivanim ishodima) možemo da razvijamo predmetne i međupredmetne kompetencije SVAKOG učenika (vodeći računa o različitim stilovima učenja i različitom načinu i tempu napredovanja učenika).