latinica | ћирилица

trgovina ljudima 1 830x553

U okviru Godišnjeg plana rada Školske uprave Čačak, planirana je aktivnost savetnika - spoljnih saradnika za prevenciju nasilja na temu:

BORBA PROTIV TRGOVINE LJUDIMA - ULOGA VASPITNO-OBRAZOVNIH USTANOVA.

Predavanje je namenjeno stručnim saradnicima, odeljenskim starešinama i članovima timova za prevenciju diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama.

Učesnici dobijaju dva sata stručnog usavršavanja u ustanovi. 

Realizatori predavanja su savetnici Marija Vulović i Sanja Ranković Ilić. 
Detaljnije informacije pogledajte ovde.