Lista je formirana na osnovu javnog poziva za izbor udžbenika za tri naredne školske godine.

Izbor udžbenika se vrši od 25. februara do 10. aprila 2016. godine i obuhvata:

  • Prikuplјanje mišlјenja od učenika i roditelјa,
  • Analiza svih udžbeničih kompleta za određeni predmet od strane aktiva nastavnika,
  • Donošenje odluke o izboru kompleta,
  • Donošenje odluke o udžbeničkim jedinicama unutar kompleta koje treba da ima svaki učenik,
  • Analiza potreba školske biblioteke/kabineta za udžbeničkim jedinicama.

Svoje izbore škole će unositi u aplikaciju od 20. marta do 10. aprila. Katalog udžbenika biće objavlјen 30. aprila.

Pregled svih detalja udžbenika i udžbeničkih kompleta  možete videti na linku.