UdzbeniciMinistarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u skladu sa Zakonom o udžbenicima objavilo је Katalog udžbenika koji će se u osnovnim školama koristiti od školske 2016/2017. do 2018/2019. godine.

Katalog udžbenika za osnovnu školu odobrenih za školsku 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019. godinu u PDF formatu preuzmite OVDE

Pojedinačni pregled izabranih udžbenik za svaku školu posebno možete pogledati OVDE.

Napomena: Ukoliko komplet koji je škola izabrala nije ušao u Katalog uždbenika, škola će naknadno odabrati komplet.