Udzbenici

 

 

 

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja planira da po donošenju Odluke Vlade Republike Srbije, u okviru Programske aktivnosti Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove osnovnih škola, obezbedi besplatne udžbenike i druga nastavna sredstva iz udžbeničkih kompleta koje su škole izabrale da koriste u nastavi za školsku 2021/2022. godinu.

 

 

Učenici osnovnih škola koji su obuhvaćeni projektom:


1. Učenici iz socijalno/materijalno ugroženih porodica (primaoci novčane socijalne pomoći),
Kao dokaz o ispunjenosti uslova dostavlja se Školi rešenje (kopija) kojim se utvrđuje pravo na ostvarivanje socijalne novčane pomoći.


2. Učenici koji osnovnoškolsko obrazovanje i vaspitanje stiču po individualnom obrazovnom planu (IOP-u 1 i IOP-u 2),
Kao dokaz o ispunjenosti uslova dokumentacija nije potrebna, jer škola poseduje podatke o navedenim učenicima.


3. Učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom koji obrazovno-vaspitni rad ostvaruju po individualnom obrazovnom planu i drugim učenicima kojima su potrebni prilagođeni udžbenici (uvećan font, Brajevo pismo, elektronski format),
Kao dokaz o ispunjenosti uslova dokumentacija nije potrebna, jer škola poseduje podatke o navedenim učenicima.


4. Učenici osnovnih škola koji su u porodici treće ili svako naredno rođeno dete koje je u sistemu obrazovanja i vaspitanja.
Kao dokaz o ispunjenosti uslova dostavlja se Školi potvrda obrazovno-vaspitne ustanove o svojstvu učenika (osnovna škola i srednja škola), odnosno studenta (fakultet) za svako dete, osim ako su i istoj osnovnoj školi, jer Škola poseduje podatke o navedenim učenicima.


Udžbenici za 1. razred: Za unos brojnog stanja učenika prvog razreda, koji su upisuju do 31. maja, po zadatim kriterijumima, škola treba da uradi procenu broja učenika prvog razreda na osnovu broja prijavljenih učenika u ostalim razredima.


Škola je odgovorna za blagovremeno obaveštavanje roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika učenika, prikupljanje dokumentacije, unos i tačnost unetih podataka.


Škola navedene podatke o brojnom stanju učenika po kriterijumima i razredima unosi u IS Dositej do 01. marta 2021. godine.