Vuk Stefanović Karadžić (1787-1864)

Obrazovni standardi

Obrazovni standardi su iskazi o temeljnim znanjima, veštinama i umenjima koje učenici treba da steknu do određenog nivoa u obrazovanju. Standardi artikulišu najvažnije zahteve školskog učenja i nastave i iskazuju ih kao ishode vidljive u ponašanju i rasuđivanju učenika.
Preko standarda se obrazovni ciljevi i zadaci prevode na mnogo konkretniji jezik koji opisuje postignuća učenika, stečena znanja, veštine i umenja. Osnovna karakteristika obrazovnih standarda je to što su definisani u terminima merljivog ponašanja učenika. Zasnovani su na empirijskim podacima, a stepen njihove ostvarenosti može se, iz godinu u godinu, empirijski proveravati. Na osnovu tih provera i pratećih analiza, u intarvalima od 4 do 5 godina, standarde je potrebno revidirati. Uspostavljanje i unapređenje standarda je kontinuirani proces, tesno povezan sa promenama položaja i uloge obrazovanja u društvu.
 
 Obrazovni standardi za kraj prvog ciklusa obaveznog obrazovanja ia vaspitanja za predmete:
Obrazovni standardi za kraj obaveznog obrazovanja i vaspitanja za obrazovni predmet:

Pregled lista standarda:

 
Powered by Joomla!®. Designed by: themza templates  Valid XHTML and CSS.