sš

Podsećamo uvažene kolege da Školska uprava više ne koordinira takmičenja. To znači da rezultate takmičenja treba poslati na adresu nadležnog stručnog društva i na adresu škole-domaćina narednog nivoa takmičenja. 

Preuzmite:

SPISAK DOMAĆINA TAKMIČENJA ZA SŠ.