Nastavnic i učenici osnovnih škola koji su se plasirali na okružno takmičenje iz Geografije mogu se upoznati o detaljima organizacije  na sajtu škole domaćina OŠ "Sreten Lazarević" u Prilikama.

Takmičenje se održava 13. aprila 2014. godine sa početkom u 10.00 časova