Nova iskra 2Kao inicijator i organizator Sajma školskog izdavaštva (ove godine će biti peti po redu), Školska uprava Čačak kontinuirano prati razvoj školskih listova i drugih izdanja, te sa brojnom publikom ima mogućnosti da uživa u promociji kvaliteta i uspeha. Na našim sajmovima, već godinama, posebno se izdvaja „Nova iskra”, list učenika i nastavnika Osnovne škole „Tanasko Rajić” iz Čačka, više puta nagrađivan i uspešno predstavljan na lokalnom nivou. Stoga vas sa velikim zadovoljstvom i ponosom obaveštavamo da je deveti broj ovog lista, objavljen u junu 2015. godine, osvojio prvu nagradu  u kategoriji osnovnoškolskih listova,  na republičkom takmičenju za najbolje osnovnoškolske i srednjoškolske časopise i listove, koje organizuje Društvo za srpski jezik i književnost pri Fililoškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a podržava Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Da vas podsetimo, ovaj list je već nagrađivan, ne samo na okružnom, već i na republičkom nivou.

 

Školski list „Nova iskra” izlazi devet godina. Od trećeg broja, list ima definisane rubrike, redakciju i bogat program rada novinarske sekcije koja okuplja veliki broj učenika, a čije se aktivnosti ostvaruju kontinuirano tokom nastavne godine, čime se učenici na kreativan i osmišljen način uvode u svet novinarstva. 

Uređivačka koncepcija „Nove iskre” je – po rečima članova redakcije koju čine: urednik Nataša Turuntaš, profesor srpskog jezika i pedagoški savetnik, Marina Pavlović, diplomirani psiholog i pedagoški savetnik, i Jelena Makević, profesor italijanskog jezika – bazirana na promovisanju obrazovnih i vaspitnih ciljeva, učenja, znanja i veština neophodnih u trećem milenijumu, uspeha, talenata, rada i drugarstva.

List je svojevrsna zbirka primera dobre prakse učenika i nastavnika ove škole, koje su članovi sekcije pratili, opisivali, o njima izveštavali i tako ih sačuvali od zaborava. U ovom broju kao posebna tema istaknuto je gostovanje u Sloveniji na Međunarodnom skupu „Razmišljam, osećam, radim – kultura i jezici”, uz predstavljanje najvažnijih školskih aktivnosti i aktualnih vesti. List promoviše uspehe na takmičenjima, rad sekcija i raznovrsno učeničko stvaralaštvo. U devetom broju objavljeni su  i brojni intervjui: sa prof. dr Boškom Suvajdžićem, nakon predavanja o Vuku Stefanoviću Karadžiću, sa mladim pesnikom Nikolom Stojanovićem, veterinarom Aleksandrom Nenadovićem povodom Izložbe kućnih ljubimaca, učenikom generacije, novinarom godine, najboljim sportistom, najuspešnijim literarnim stvaraocem i  nastavnicima koji su uspešno organizovali različite aktivnosti u školi. Zabavnu stranu lista predstavljaju nagradne igre, anegdote i đački biseri. Bogat sadržaj, jasna uređivačka koncepcija i kvalitetan dizajn doveli su ovaj list do zasluženih priznanja stručnog žirija.

Školska uprava Čačak zahvaljuje redakciji „Nove iskre” na obaveštenju o nagradi i učešću u radosti tog saznanja, sa željom da se uspesi nižu i dalje, na ponos i zadovoljstvo svih učenika i nastavnika OŠ „Tanasko Rajić”.