Štampa
Pogodaka: 2079

knjiga

Opštinski nivo takmičenja učenika osnovnih škola iz književnosti „Književna olimpijada” održaće se, prema Kalendaru takmičenja i smotri osnovnih škola za školsku 2015/2016. godinu, u subotu, 5. marta 2016. godine, sa početkom u 10.00 časova.

Podsećamo nastavnike da učesnici takmičenja treba da dostave IZJAVE SAGLASNOSTI u vezi sa objavljivanjem imena i prezimena učenika koji su učesnici takmičenja. Obrazac ove izjave nalazi se na sajtu Društva za srpski jezik i književnost.

Organizatori takmičenja su:

Eventualne žalbe mogu upućivati isključivo predmetni nastavnici ili šefovi stručnih aktiva i to samo sa elektronske adrese svoje škole u obrascu za žalbe koji je takođe dostupan na sajtu Društva za srpski jezik i književnost Srbije. Žalbe se ne upućuju Društvu, već komisijama za žalbe koje formiraju opštinski organizatori.