Rezultate sa Okružnog takmičenja iz srpskog jezika i jezičke kulture za učenike osnovnih škola, održanog 16. aprila 2011. godine, možete preuzeti na sajtu škole organizatora: