гимн. гмU subotu, 9. aprila 2016. godine, u Gimnaziji „Takovski ustanak” u Gornjem Milanovcu biće održan okružni nivo Književne olimpijade za učenike gimnazija i srednjih stručnih škola, sa početkom u 10 časova.
Svi učenici treba da imaju potpisane izjave saglasnosti za objavljivanje rezultata (obrazac se preuzima sa sajta Društva za srpski jezik i književnost).
Po zahtevu organizatora ovog takmičenja – Društva za srpski jezik i književnost, škola-domaćin će formirati komisiju za žalbe i prigovore i odgovaraće na njih u roku od tri dana. Komisiju treba da čine profesori čiji su se učenici takmičili. U vezi sa spornim pitanjiima konsultovaće se sa zaduženim predstavnicima Društva za srpski jezik i književnost Srbije.
Komisije će dostaviti Društvu za srpski jezik i književnost, elektronski i poštom, konačne rezultate u obliku tabele, prema broju bodova, sa nazivima škola i imenima nastavnika, brojem odeljenja i imenima učenika, zajedno sa testovima učenika koji osvoje odgovarajući broj bodova za dalji nastavak takmičenja. Izgled te tabele je izložen na sajtu Društva.

Uprava Društva i Školska uprava žele svima puno uspeha i radosti na Književnoj olimpijadi!