Društvo za srpski jezik i književnost Srbije i ove školske godine organizuje takmičenje iz književnosti učenika srednjih škola. Ovo takmičenje ulazi u grupu onih takmičenja koja fakulteti vrednuju na kvalifikacionim ispitima. Učenici koji u završnom razredu osvoje jedno od prva tri mesta, oslobađaju se pismenog dela ispita iz književnosti na katedrama sa srpsku književnost filoloških, filozofskih, učiteljskih i pravnih fakulteta.
Ovogodišnje takmičenje posvećeno je obeležavanju važnih datuma i jubileja.
Takmičenje se sastoji u izradi drugog školskog pismenog zadatka na jednu od sledećih tema:
1. Etika slobode u "Gorskom vijencu" P. P. Njegoša;
2. Ljubav i humor u prozi Stevana Sremca;
3. Svet živih bića u poeziji Vaska Pope;
4. Motivi enciklopedije života u prozi Danila Kiša.
Svaka škola koja učestvuje na takmičenju šalje dva najbolja pismena zadatka, koja moraju biti rađena u vežbankama za pismene zadatke, pregledana, ispravljena, obrazložena rečima, brojčano ocenjena i čitko potpisana punim imenom i prezimenom predmetnog nastavnika, čije se zalaganje, takođe, vrednuje i nagrađuje.

Pismene zadatke treba poslati do 10. decembra 2012. godine, na adresu:

Društvo za srpski jezik i književnost SrbijeStudentski trg 311000 Beogradsa napomenom Za takmičenje iz književnosti (drugi pismeni zadatak).Svi takmičari moraju se pridržavati propozicija takmičenja.Zadaci pristigli posle navedenog datuma neće biti vrednovani.