Prema obaveštenju dr Aleksandra Milanovića, predsednika Društva za srpski jezik i književnost, Opštinsko takmičenje Književna olimpijada za učenike gimnazija i srednjih stručnih škola biće održano u subotu, 22. februara 2014. godin, sa početkom u 10 časova.

Svaka škola treba da dostavi školi-domaćinu (o tim školama bićete obavešteni naknadno) spisak učenika prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda koji će učestvovati na takmičenju, kao i spisak profesora koji će doći u pratnji učenika i imati obavezu dežurstva na takmičenju ili će biti u komisiji za pregled i reviziju testova. Navedeni spiskovi moraju biti overeni potpisom direktora i pečatom škole.

Testovi za ovaj nivo takmičenja biće prosleđeni preko nadležnih školskih uprava.