latinica | ћирилица

zbirke za zavrsni ispit 2015 2016

U susret maloj maturi, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i „Prosvetni pregled” objavio je polovinom januara zbirke zadataka za završni ispit u osnovnom obrazovanju i vaspitanju za školsku 2016/2017. godinu.

I ove godine pripremljene su zbirke zadataka iz srpskog jezika, matematike, kao i kombinovana zbirka sa zadacima iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije. Zbirke su pripremljene i na albanskom, mađarskom, bosanskom, rumunskom, rusinskom, slovačkom i hrvatskom jeziku.

 

Cena zbirki je ista kao prošle godine i u potpunosti prilagođena životnom standardu u Srbiji. Sve tri zbirke zajedno koštaju 670 dinara. Pojedinačno, cena zbirke za srpski ili maternji jezik je 300 dinara, zbirka za matematiku 190 dinara, a kombinovana zbirka 180 dinara.

www.http://ceo.edu.rs/