latinica | ћирилица
Druga generacija učenika koja polaže završni ispit takođe polaže ispit iz dva predmeta: srpski odnosno maternji jezik i matematika sa sledećim modifikacijama:
Testovi će sadržati:
25% potpuno poznatih zadataka, prethodno objavljenih u zbirci zadataka,
25% delimično poznatih zadataka nastalih delimičnom izmenom zadataka koji su već objavljeni u zbirci zadataka i
50% zadataka čiji sadržaji i rešenja nisu sadržani u zbirci.