latinica | ћирилица
U probnom završnom testu bilo je i pitanje u vezi sa pisanjem telefonskih brojeva. Budući da prema važećem Pravopisu Matice srpske iz 2010. godine, strana 128, tačka 161.v (3), telefonske brojeve pišemo sa crticom, molimo vas da na to obratite pažnju, budući da je u ključu dato rešenje bez crtica.
Citat:
"Crtica se piše i između posebnih reči, slovnih simbola ili brojeva kad treba prikazati njihovu posebnost u međusobnoj povezanosti. Tako se prikazuju
  •  različiti oblici povezani istom paradigmom:  glagol biti-budem-budeš-bude-budemo-budete-budu; imenica zid-zida-zidu-zid-zide-zidom-zidu;
  • grupe cifara u telefonskim brojevima, brojevima bankovnih računa i dr.:
     639-869, 24-26-371; 908-20001-18-8888-47229801."