Vuk Stefanović Karadžić (1787-1864)

Upis u srednje škole, školske 2012/2013. godine

Zbirkе zа zаvršni ispit 2012/2013. g.

Zаvоd zа vrеdnоvаnjе kvаlitеtа оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа priprеmiо је zbirkе zаdаtаkа zа zаvršni ispit zа škоlsku 2012/2013. gоdinu.

Zbirkе imајu izmеđu 306 i 350 zаdаtаkа. Pоrеd zаdаtаkа, zbirkе sаdržе rеšеnjа i listu оbrаzоvnih stаndаrdа nа оsnоvu kоје su priprеmlјеni zаdаci.

  1. Zbirka zadataka iz srpskog jezika
  2. Zbirka zadataka iz matematike

Upis učenika - raspodela

Učenici i njihovi roditelji, odnosno staratelji, uz šifru učenika danas, u četvrtak, 05. jula 2012. godine od 10.23 časova na internet strani www.upis.mp.gov.rs mogu da vide broj bodova, školu i obrazovni profil ili smer gimnazije u koji je učenik raspoređen i po kojoj želji.

Upis raspoređenih učenika obaviće se u srednjim školama u petak i subotu, 06. i 07. jula 2012. godine u vremenu od 08 do 15 časova.

Čestitamo svim učenicima koji su raspoređeni u prvom upisnom krugu.

Opšte informacije vezane za ZI i upis 2011/2012.godine

Prosečan broj poena na završnom ispitu iz srpskog, odnosno maternjeg jezika na nivou Republike Srbije je 13,27 poena, a prosečan broj poena koji su učenici ostvarili na testu iz matematike je 10,43.
Na nivou školskih uprava, najbolji prosečan rezultat ostvaren je u gradu Beogradu, sa 14,28 poena iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i 11,54 poena na testu iz matematike. Sledi Školska uprava Leskovac sa prosečnih 13,70 poena iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i 11,46 poena iz matematike, Školska uprava Novi Sad sa 13,57 poena iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i 10,87 poena iz matematike, Školska uprava Užice sa prosečnih 13,29 poena iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i 10,31 poena iz matematike, Školska uprava Jagodina sa prosečnih 13,27 poena iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i 10,23 poena iz matematike.

Opširnije...

Neophodna dokumenta za upis u srednju školu

Učenici ili njihovi roditelji podnose sledeća dokumenta za upis u srednju školu:
  1. Prijavu za upis,
  2. Uvernje o položenom završnom ispitu i orginalno svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju, odnosno orginalno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi,
  3. Izvod iz matične knjige rođenih (može biti stariji od šest meseci) i
  4. Lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova, ako su propisani za obrazovni profil koji konkurišu. Za upis u gimnaziju i obrazovne profile za koje to nije predviđeno Konkursom nije potrebno podnositi potvrdu o ispunjavanju zdravstvenih uslova.

Prosečni rezultаti završnog ispita

Pogledajte prosečne rezultete na nivou škole koje su ostvarili učenici osmog razreda na završnom ispitu školske 2011/2012. godine.Powered by Joomla!®. Designed by: themza templates  Valid XHTML and CSS.