RCT Čačak

  • Mentori RCT u šk. 2021/2022. g.

    rctRegionalni centar za talente Čačak predstavlja važan resurs lokalne zajednice za podršku učenicima sa izuzetnim sposobnostima, ali i razvoj profesionalnih kompetencija nastavnika i stručnih saradnika koje RCT angažuje u svojstvu mentora i vođa naučnih disciplina.

    Postojeći okvir kvaliteta rada,definisan Pravilnikom o standardima kvaliteta rada, ističe i pokazatelje koji su u vezi sa pružanjem podrške učenicima izuzetnih sposobnosti: 

    • 4.1.5. U pružanju podrške učenicima škola preduzima različite aktivnosti u saradnji sa relevantnim institucijama i pojedincima.
    • 4.3.3. U školi se primenjuje individualizovani pristup/individualni obrazovni planovi za učenike iz osetljivih grupa i učenike sa izuzetnim sposobnostima.