Ove školske godine,  Akcionarsko društvo "Politika"  je iniciralo, a Ministarstvo prosvete podržalo, izuzetnu akciju "Učenik generacije", sa ciljem da  se afirmišu rezultati i javno nagrade učenici generacije iz 1163 osnovne škole i 548 srednjih škola u Republici Srbiji. Učenici generacije dobiće na dar album "Znamenite ličnosti  Srbije" - zbirku od 25 kovanica sa likovima državnika, naučnika, svetitelja i umetnika, koji su u istoriji naše države ostavili neizbrisiv naučni, kulturni, duhovni i moralni trag i putokaz za budućnost.

Učenici generacije dobiće i knjigu sa biografijama srpskih velikana.

Najboljim učenicima Moravičkog okruga čestitamo i želimo da i u daljem školovanju postižu sjajne rezultate i budu uzor mladim ljudima!