Iz tabelarnog pregleda kalendara značajnih datuma za obeležavanje odgovarajućim aktivnostima "Prosvetnog pregleda", izdvajamo sadržaje za novembar i decembar:
  • 11. novembar  -  Međunarodni dan nauke i mira;

13. novembar - Svetski dan dobrote;

  • 16. novembar - međunarodni dan tolerancije (UNESCO);
  • 3. decembar - Međunarodni dan dece s hendikepom;
  • 10. decembar - Dan ljudskih prava (1948);
  • 11. decembar - Dan UNICEFA;
  • 21. decembar - Svetski dan mira;
  • 22. decembar - Prvi dan zime;
  • 31. decembar - Nova godina.