Danas je Svetski dan maternjeg jezika.

Lingvisti tvrde da na svakih petnaest dana umre jedan jezik. Prestane da živi.

Zato nije naodmet prisetiti se reči Stefana Nemanje:
 

 "Čuvajte, čedo moje milo, jezik kao zemlju. Reč se može izgubiti kao grad, kao zemlja, kao duša. A šta je narod izgubi li jezik, zemlju, dušu?  Ne uzimajte tuđu reč u svoja usta. Uzmeš li tuđu reč, znaj da je nisi osvojio, nego si sebe potuđio. Bolje ti je izgubiti najveći i najtvrđi grad svoje zemlje, nego najmanju i najneznačajniju reč svoga jezika.  Zemlje i države se ne osvajaju samo mačevima i jezicima. Znaj da te je neprijatelj onoliko osvojio i pokorio koliko ti je reči potro i svojih poturio.  Narod koji izgubi svoje reci prestaje biti narod."