Štampa
Pogodaka: 3132

дис и пролећаGradska biblioteka „Vladislav Petković Dis” iz Čačka i Odbor 54. „Disovog proleća” raspisali su:

Pravo učešća na Konkursu za esej imaju mladi književni kritičari, studenti, postdiplomci i učenici. Radovi se potpisuju šifrom i dostavljaju u posebnom kovertu uz rukopis. Tročlani stručni žiri će odabrati tri najbolja rada čije autore Biblioteka novačano nagrađuje. Konkurs za esej od Disu je otvoren do 13. aprila 2017. godine.

Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni najkasnije do 22. maja 2016. godine. Rukopisi se ne vraćaju. Nagrade najboljim esejistima biće dodeljene 26. maja 2017. godine u Čačku na završnoj svečanosti 54. „Disovog proleća”.

Konkurs za Nagradu „Mladi Dis” se raspisuje za prvu pesničku zbirku napisanu na srpskom jeziku autora do 31 god. starosti. Autor dostavlja rukopis potpisan šifrom, u tri primerka, sa najmanje 30 pesama na srpskom jeziku. Rešenje šifre treba poslati u posebnom kovertu uz rukopis. Autoru najboljeg rukopisa, po odluci tročlanog stručnog žirija, pripada plaketa „Mladi Dis” i pravo da mu Biblioteka objavi prvu pesničku knjigu u ediciji „Tokovi”. Konkurs za Nagradu „Mladi Dis” je otvoren do 13. aprila 2017. godine. Rezultati konkursa će biti objavljeni najkasnije 22. maja 2017. godine. Rukopisi se ne vraćaju. Nagrada će biti uručena autoru najboljeg pesničkog rukopisa 26. maja 2017. na završnoj svečanosti 54. „Disovog proleća”.

Rukopise slati na adresu:

Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis”
Gospodar Jovanova 6
32 000 Čačak
sa naznakom „za konkurs".