miU skladu sa samostalnim članom 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik PC”, br. 55/13, 101/17, 27/18 - dr. zakon, 6/20, 52/21, 129/21 i 129/21 – dr.zakon), počev od školske 2022/2023. godine u školi se polaže završni ispit srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u skladu sa zakonom.

Počev od ove školske godine Završni ispit polagaće se na jedinstven način za sve obrazovne profile u trogodišnjem trajanju. 

S tim u vezi, a u skladu sa Pravilnikom o programu stručne mature i završnog ispita, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja je pripremio odgovarajuće priručnike za polaganje završnog ispita srednjeg stručnog obrazovanja.

 Priručnici su pripremljeni za sve obrazovne profile u trogodišnjem trajanju i namenjeni su kako redovnim tako i vanrednim učenicima, koji završavaju svoje srednjoškolsko obrazovanje.

 Priručnici sadrže posebne preduslove za polaganje završnog ispita, spisak standardizovanih radnih zadataka, standardizovane radne zadatke za praktični rad, obrasce za ocenjivanje i uputstvo za izvođenje završnog ispita.

 Priručnici su postavljeni i možete ih preuzeti sa internet stranice Zavoda:

https://zuov.gov.rs/zavrsni-ispit-i-maturski-ispit-srednje-strucno/