muzička prva„Svako dete ima krila
samo mora da se seti
gde mu rastu sakrivena
i moći će da poleti.”  Mika Antić
 

Savetnice - spoljne saradnice za inkluzivno obraovanje, angažovane od strane Školske uprave u Čačku - Vesna Čeganjac, defektolog u ŠOSO “1. novembar” u Čačku i Milica Karanac, školski psiholog u OŠ “Milan Blagojević” u Lučanima, su održale dva predavanja pod nazivom: “Podrška inkluzivnom obrazovanju kroz osnaživanje nastavnika u redovnoj školi“.

muzička 2Prvo predavanje održano je 22. 11. 2021. u Srednjoj školi “Dragačevo” u Guči, za učitelje i nastavnike iz osnovnih i srednjih škola iz opštine Lučani i Ivanjice, a drugo predavanje održano je 23. 11. 2021. u Sali Muzičke škole “Dr Vojislav Vučković” u Čačku, za učitelje i nastavnike iz osnovnih i srednjih škola iz Čačka i Gornjeg Milanovca.

Cilj sastanka bio je unapređivanje znanja u oblasti inkluzivnog obrazovanja i podrška inkluzivnom obrazovanju kroz podršku nastavnicima u redovnoj školi.

Inkluzivno obrazovanje uvedeno je u sistem  2009. godine, od 2010. godine su uvedeni i zakonom usklađeni pravilnici po kojima se primenjuje inkluzivno obrazovanje (u međuvremenu je došlo do određenih dopuna) i zapravo predstavlja omogućavanje ostvarivanja prava svakog deteta na kvalitetno obrazovanje u skladu sa njegovim sposobnostima i mogućnostima.

Savetnice su se u izlaganju osvrnule na Pedagoški aspekt inklizivnog obrazovanja, opšta pitanja (Inkluzivna kultura, Upoznavanje učenika; Definisanje ciljeva učenja, Pripremanje nastavnog procesa, Okruženje za učenje, Značaj nastave muzičke kulture, likovne kulture i fizičkog vaspitanja i na Defektološki aspekt - specifičnosti u radu sa učenicima kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju.

Na osnovu  iskazanih potreba i nedoumica u radu sa decom kojiam je potrebna dodatna obrazovna podrška, savetnice - spoljne saradnice će osmisliti dalje korake i aktivnosti, a u cilju osnaživanja nastavnika u redovnim školama.