Štampa
Pogodaka: 408

gjj1. Priručnik za nastavnike - Aktivnosti za podršku svim učenicima u školi i učionici

2. Priručnik za inkluzivni razvoj škole

3. “Moj sin Stefan” autorke Snežana Lazarević

4. Kako do demokratske kulture u školama - Primeri dobre prakse

5. Kako podržati učenike iz osetljivih grupa u periodu tranzicije ka srednjoj školi? Priručnik za škole sa primerima iz prakse

6. Obrazovna inkluzija dece romske nacionalnosti: izveštaj o sprovedenom monitoringu u osnovnoškolskom obrazovanju

7. Koliko je inkluzivna naša škola? Priručnik za samoevaluaciju i spoljašnju evaluaciju inkluzivnosti škole

8. STRUČNI PRIRUČNICI O INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU

9. ADHD - hiperaktivnost i problemi pažnje, autorke Milene Kostić

10. Priručnik za rad sa decom sa smetnjama u razvoju

11. OBRAZOVANjE UČENIKA IZUZETNIH SPOSOBNOSTI: NAUČNE OSNOVE I SMERNICE ZA ŠKOLSKU PRAKSU

12. MREŽA PODRŠKE INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU

13. Pravilnik o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje ("Sl. glasnik rs", br. 74/2018).

14. Udruženje "Autizam Srbija"