picture1Učenice osmog razreda OŠ „Arsenije Loma“ na Rudniku su na profesionalan, ali učenicima prilagođen način prezentovali temu SEKTE i njihove zloupotrebe.

"Kroz ovaj projekat, ali i kroz razvojne komponente škole (redovne časove, časove odeljenske zajednice i radionice) učenici više razmišljaju i imaju smernice kako reagovati ako se sami nađu u situaciji da upoznaju člana sekte", navode učesnici.

Ceo izveštaj možete da pročitate OVDE.

 

images 1Zakon o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta  ("Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori", br. 15/90 i "Sl. list SRJ - Međunarodni ugovori", br. 4/96 i 2/97)

Ustav Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006)

Krivični zakonik Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016) 

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005)

Zakonik o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 i 35/2019)

picture1Povodom 30 godina Konvencije o pravima deteta od 7. do 13. oktobra 2019. godine u OŠ “Stepa Stepanović” Gornja Gorevnica su u okviru Dečije nedelje održane brojne aktivnosti.

Ovim aktivnostima škola se priduržila nacionalnoj kampanji i slavljeni su talenati, veštine, postignuća i prava dece.

Obeležavanje Dečije nedelje započeta je prezentacijom Bukvara dečijih prava u mlađim razredima i učestvovanjem učenika starijih razreda u internet kampanji organizacije Prijatelji dece Srbije pod nazivom „Imam pravo da...“

Izveštaj možete da šročitate OVDE.