Presentation1
 
 
U saradnji sa Tehničkom školom i Crvenim krstom Ivanjica u Domu kulture u Ivanjici, primarijus dr. Petar Borović održao je predavanje na temu „Alkoholizam“.

Izveštaj sa predavanja preuzmite OVDE.