trgovina ljudima 2Trgovina ljudima predstavlja najgrublji način kršenja ljudskih prava i jedno od najtežih krivičnih dela protiv čovečnosti. u Republici Srbiji Trgovina ljudima uvedena je kao krivično delo 2003.godine.
 
Identifikacija maloletnih žrtava trgovine ljudima u školama u velikoj meri zavisi od profesionalaca koji dolaze u kontakt sa njima. Ponuđena lista indikatora za obrazovni sistem olakšava prosvetnim radnicima operacionalizaciju zapaženog.
 
 
Indikatori mogu ukazati i na postojanje drugih problema u životu učenika, a ne nužno na trgovinu ljudima (nasilje, zlostavljanje, siromaštvo,konflikti u porodici...)
 
Listu indikatora možete da preuzmete OVDE. 
Više informacija o trgovini ljudima na sajtu Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima.