latinica | ћирилица

nenaslovljeni dizajn 28Projekat „Podsticanje demokratske kulture u školama“  realizuje se u okviru Programa „Horizontalna pomoć za Zapadni Balkan i Tursku“ Evropske unije i Saveta Evrope, a koju sprovodi Odeljenje za obrazovanje Saveta Evrope u saradnji  sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i 20 škola.

U publikaciji  su predstavljeni primeri primene tih kompetencija u tri oblasti:

  1. Oblast nastavnih aktivnosti
  2. Oblast vannastavnih aktivnosti
  3. Oblast saradnje sa lokalnom zajednicom

Očekujemo da će publikacija na engleskom i na srpskom jeziku pružiti podršku svim školama da slični  primeri postanu kontinuirana praksa, a da proces unapređivanja demokratske kulture u školama postaje obaveza svih koje se škola tiče.

Za učešće u projektu odabrano je 12 osnovnih škola, 4 srednje stručne škole i 4 gimnazije  iz Srbije koje su pokazale spremnost da u potpunosti promovišu koncept demokratske kulture u školi kroz obrazovanje, obuku, podizanje svesti, informisanje, praksu i različite aktivnosti.

Realizacija projekta predstavlja unapređivanje  kvaliteta obrazovanja podsticanjem demokratske kulture u formalnom sistemu obrazovanja, kroz primenu antidiskriminatorskih pristupa koji se zasnivaju na standardima i praksi Saveta Evrope.

Cilj je, između ostalog, da  se učenici osposobe da ostvaruju i brane svoja demokratska prava i odgovornosti u društvu, da vrednuju različitost i da imaju aktivnu ulogu u demokratskom životu, kao i promovisanje i zaštita demokratije i vladavine prava.

Škole su pokazale spremnost da rade na unapređivanju inkluzivnosti i proširenju mera za uklanjanje predrasuda i diskriminatorskih pristupa prema  ugroženim grupama, kao i da se bave rešavanjem slučajeva nasilja putem strateških planova i politika koji sadrže posebne mere za borbu protiv diskriminacije i mehanizme za praćenje tih mera. 

Koristeći Model kompetencija za demokratsku kulturu (CDC), razvijen od strane Odeljenja  za obrazovanje Saveta Evrope, timovi odabranih škola sastavljeni od nastavnika, pedagoga, psihologa, direktora razvijali su primere dobre prakse i pilotirali ih kroz nastavu i vannastavne aktivnosti, uključujući i širu lokalnu zajednicu.

Kroz okvir od dvadeset kompetencija iz Modela kompetencija (iz grupe vrednosti, grupe stavova, grupe veština i grupe znanja i kritičkog razumevanja) škole su organizovale  brojne aktivnosti, sa pedagoškim pristupima primerenim za razvoj kompetencija za demokratsku kulturu i stvaranje  prijatnijeg, zanimljivijeg i bezbednijeg školskog ambijenta, osnažujući istovremeno svoje kapacitete za otklanjanje nasilnih, diskriminatornih i antidemokratskih struktura u školi i školskom okruženju,  unapređujući etos u školi i pružajući podršku učenicima.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nastavlja da pruža podršku školama zajedno sa Savetom Evrope kroz drugu fazu projekta koja počinje u maju 2019. u kojoj će uz ove škole učešće imati i novih 40 škola, a sve kako učinili obrazovni sistem kvalitetnijim, a društvo boljim.

Partneri na projektu „Podsticanje demokratske kulture u školama“  su  Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, kao i lokalni partner Centar za  obrazovne politike,  lokalne zajednice, mediji, nevladine organizacije, stručnjaci, i drugi.

Pereuzeto sa sajta: MPNTR