latinica | ћирилица

slide4 origU želji da uredimo i unapredimo kvalitet rada kolega koji su rešenjem direktora stekli zvanje, podsećamo Vas na to da je čl. 35–39 Pravilnika o stalnom stučnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika („Službeni glasnik RS” 81/2017 i 48/2018) definisan spektar aktivnosti rada u zvanju, koje možete da ugradite u rešenje o 40-časovnoj radnoj nedelji, na osnovu kompetencija i interesovanja zaposlenih koji rade u zvanju.

 

Na sajtu Školske uprave možete da nađate pomoćne obrasce za napredovanje u prvo zvanje – zvanje pedagoškog savetnika: http://www.skolskaupravacacak.rs/oblasti-rada/struno-usavravanje/1864-napredovanje-u-zvanju.html

Da bi kandidat mogao da napreduje u naredno zvanje, neophodno je da ispunjava sve uslove navedene Pravilnikom, a u svom portfoliju za napredovanje obavezno, uz sve druge propisane dokaze, treba da ima i sledeće dokumente, odnosno pokazatelje kvaliteta rada:

- Rešenje o sticanju zvanja;
- Rešenje o 40-časovnoj radnoj nedelji u kojem je definisana struktura i raspored obaveza i aktivnosti rada u zvanju;
- Izveštaj o radu u zvanju sa samoprocenom efikasnosti rada samog kandidata za više zvanje;
- Mišljenje direktora o radu u zvanju;
- Procenu efikasnosti i efektivnosti rada u zvanju i
- Popunjen upitnik koji možete da preuzmete ovde.

Dakle, podsećamo Vas na to da je neophodno da u svoje godišnje planove
pedagoško-instruktivnog rada za narednu šk. godinu ugradite i praćenje kvaliteta rada kolega sa stečenim zvanjima, a da timovi za samovrednovanje, odnosno timovi za obezbeđivanje kvaliteta rada i razvoj ustanove treba da urade i analizu kvaliteta rada u zvanju, odnosno procenu efikasnosti i efektivnosti rada u zvanju, za svakog kandidata koji želi da napreduje u zvanja samostalnog ili višeg pedagoškog savetnika. I samoprocena i procena doprinosa unapređivanju kvaliteta rada ustanove u kojoj su angažovani čini deo portfolija za napredovanje u drugo (samostalni pedagoški savetnik), odnosno treće zvanje (viši pedagoški savetnik).

S obzirom na to da već imamo i kandidate koji su stekli zvanje viših pedagoških savetnika, obaveštavamo Vas da ćemo sa višim pedagoškim savetnicima organizovati sastanak u junu ili u avgustu (naknadno ćemo vas obavestiti o tome), kako biste u godišnji plan rada za 2019/2020. godinu i nova rešenja za 40-časovnu nedelju, sa rasporedom i strukturom obaveza i aktivnosti viših pedagoških savetnika, mogli da uključite i aktivnosti po predlogu Školske uprave Čačak, shodno čl. 38 Pravilnika.