latinica | ћирилица

U želji da vam olakšamo unapređivanje strukture godišnjih planova rada na osnovu postojećih i novih zakonskih i podzakonskih rešenja, nudimo vam orijentacionu strukturu godišnjeg plana rada. Napominjemo da ova struktura nije obavezujuća i da možete i sami da kreirate dokumente na osnovu propisanih standarda kvaliteta rada obrazovno-vaspitnih ustanova.

 

Zahvaljujemo Katarini Dunjić Mandić, rukovodiocu Aktiva stručnih saradnika Moravičkog okruga, na velikom i nesebičnom zalaganju i profesionalnom angažovanju pri izradi ovog predloga.

Nadamo se da će vam naš predlog olakšati donošenje novog godišnjeg plana rada.

Preuzmite Orijentacionu strukturu godišnjeg plana rada za srednje škole.