latinica | ћирилица
 
biobibliotekaRegionalni projekat „Biobiblioteka” realizovan je u toku školske 2021/2022. godine. Na inicijativu i poziv školskog bibliotekara OŠ „Milica Pavlović” Čačak odazvale su se škole: OŠ „Arsenije  Loma”, Gornji Milanovac, OŠ „Desanka Maksimović”, Ugrinovci, OŠ „22. decembar”, Donja Trepča, OŠ „Đeneral Marko Đ. Кatanić” iz Bresnice, OŠ „Stepa Stepanović”, Gornja Gorevnica, Srednja škola „Dragačevo”, Guča, OŠ „Sveti Sava”, Čačak, Tehnička škola, Čačak i OŠ „Filip Filipović”, Čačak.
 Aktivnosti koje su realizovane tokom projekta integrisane su u nastavne planove i sadržaje. Svaka od škola učesnika organizovala je tri od predloženih aktivnosti:
*Proizvodnja biljaka iz semena
*Pravljenje cvetova-reciklaža
*Pravljenje rečnika cveća i drveća

vodičSektor za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje obaveštava zaposlene u javnim i privatnim ustanovama  da je u okviru projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“, kreiran i drugi stručni materijal iz serijala Linije leta - Vodič za razvijanje teme/projekta sa decom, kao podrška praktičarima u predškolskim ustanovama u primeni nove programske koncepcije. Autorke vodiča su prof. dr Dragana Pavlović Breneselović i prof. dr Živka Кrnjaja.

 Vodič, čija je distribucija ka svim javnim predškolskim ustanovama predstoji, odštampan je u tiražu od 10.600 primeraka kako bi isti bili dostupni vaspitačima, odnosno većini vaspitnih grupa, svim stručnim saradnicima u ustanovi, kao i trenerima/mentorima  koji kroz Projekat pružaju podršku implementaciji programske koncepcije.

одрасли суStručno usavršavanje Projektnog tima Osnovne škole za obrazovanje odraslih kroz Erazmus + КA 1 projekat mobilnosti 
Projektni tim Osnovne škole za obrazovanje odraslih iz Čačka, već drugu godinu zaredom realizuje projekat mobilnosti zaposlenih u obrazovanju Job Shadowing – posmatranje modela rada srodne ustanove u inostranstvu i primenu inovacija kroz nastavni plan i program. 
Tokom 2021. godine Projektni tim je posmatrao modele rada u Ljudskoj univerzi u Ajdovščini, Slovenija, a ove godine uspostavljena je saradnja sa CPEPA Cella ustanovom za obrazovanje odraslih u regiji Aragon, Španija. Job Shadowing je realizovan u periodu od 30. 5. 2022. do 4. 6. 2022. godine kroz saradnju srpske i španske obrazovne institucije za odrasle.