latinica | ћирилица

Budući da je instruktivno-pedagoški rad jedna od redovnih aktivnosti u godišnjim planovima rada  direktora, pozivamo vas da nam se pridružite u stvaranju  male elektronske biblioteke dobrih primera iz prakse u segmentu  upravljanja procesom učenja i podučavanja u školi (oblast standarda kvaliteta rada Organizacija rada škole i rukovođenje). Za početak, objavljujemo obrazac koji u svom radu koristi direktor OŠ "Đeneral Marko Đ. Katanić", Mira Dragutinović, u vezi sa standardima  kvaliteta rada u oblasti Nastava i  učenje:Obrazac za praćenje časova nemenjen direktorima.

Budući da su u toku pripreme takmičara za recitovanje, ukoliko vam ponestaju ideje čije stihove  bi vaši učenici mogli da recituju, proporučujemo vam da pogledate i sajt: Kulturni centar Beigrad

U Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u Čačku 18. januara 2013. godine održan je sastanak predstavnika predškolskih ustanova sa sledećim dnevnim redom:
  1. predstavljanje novog direktora Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u Čačku Gorice Stanojević i oblika podrške koju RC može da pruži predškolskim ustanovama;
  2. predstavljanje trodnevne manifestacije "Čuvajmo prirodu, dižimo glas, pa će i ona čuvati nas", u organizaciji PU Čačak;
  3. dostavljanje podataka iz razvojnih planova predškolskih ustanova i planova stručnog usavršavanja vaspitača i stručnih saradnika PU radi izrade godišnjeg plana rada i razvojnog plana RC;
  4. najava besplatne obuke za po 4 predstavnika predškolskih ustanova (direktor + 3 predstavnika menadžment tima, s tim da barem jedan poznaje engleski jezik) u vezi sa pisanjem projekata;
  5. informacije o grantovima;
  6. dogovor o godišnjem stručnom skupu predstavnika PU u organizaciji Školske uprave;
  7. Osnivačka skupština Udruženja vaspitača i stručnih saradnika predškolskih ustanova Moravičkog okruga;
  8. ispitivanje potreba u vezi sa godišnjim planom rada Udruženja.