latinica | ћирилица
U Čačku je osnovan aktiv profesora italijanskog jezika. Zainteresovani mogu da preuzmu njihove dokumente:
Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja objavio je Katalog programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za naredne dve školske godine.
Правилник о стручном усавршавању и напредовању даје јасне процедуре професионалног развоја васпитача, наставника и стручних сарадника, који се већ припремају за стицање звања (или су га стекли), као и за професионални развој.
Установа Развојним планом планира и реализује различите облике стручног усавршавања.
 
Као помоћ у планирању, писању лицног плана професионалног развоја, водјења евиденције о проф. развоју и унапредјивању педагоске праксе, као и због лаксег и јединственог нацина працења професионалног развоја у образовно васпитним установама, постављамо обрасце које препоруцујемо да користите.