latinica | ћирилица

"Profesor treba da bude posvećen svom poslu. Pravi nastavnik ne završava svoj posao onoga trenutka kada zazvoni za kraj časa. Jedan od najvažnijih zadataka nastavnika treba da bude celoživotno učenje i usavršavanje. Iskrena zainteresovanost profesora za pitanja o kojima predaje, njegova spremnost da kaže svoj stav, da podeli sa učenicima poneku nedoumicu, probudiće i u učenicima interesovanje za dati problem.Osobe koje nisu zainteresovane za nauku koju predaju i za svoje učenike ne bi trebalo da se bave nastavničkim poslom." Iz intervjua prof. dr Rajne Dragićević, profesora Filološkog fakulteta u Beogradu, objavljenog  na informativnom portalu Vijesti onlajn.

Intervju možete da pročitate ovde.

U Beogradu je 26. i 27. novembra 2013. održana Nacionalna konferencija "QUO VADIS TVET SERBIA − Pravci razvoja zanatsko-tehničkog srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja", budući da "stvaranje fleksibilnih obrazovnih sistema i njihovo usklađivanje sa potrebama tržišta rada u cilju podsticanja većeg ekonomskog rasta i povećanja konkurentnosti postaje jedan od glavnih izazova u svim zemljama" (preuzeto sa sajta Konferencije). Materijale sa konferencije možete da preuzmete na sledećem linku:  http://www.tvetconference2013.org/materijali.html

Primeri dobre prakse iz naših škola:

Pripremna nastava za polaganje maturskog ispita iz srpskog jezika u Osnovnoj školi „Filip Filipović“ u Čačku  odvijaće se na nov način –  učenjem na daljinu. Profesor srpskog jezika Milica Stanojčić (pedagoški savetnik) ustanovila je novi vid pripremanja učenika za polaganje završnog ispita putem savremenih vidova komunikacije. Predviđeno je da naučeno gradivo učenici utvrđuju rešavanjem testova kojima bi pristupili putem interneta. U tu svrhu ustanovljen je sajt kome mogu imati pristup učenici i drugi korisnici (nastavnici i roditelji). Učenicima će svake nedelje biti dostupan po jedan novi test, a nastavnik i roditelji mogu imati uvid u njihov rad i postignuća.