latinica | ћирилица
Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja objavio je Katalog programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za naredne dve školske godine.
Правилник о стручном усавршавању и напредовању даје јасне процедуре професионалног развоја васпитача, наставника и стручних сарадника, који се већ припремају за стицање звања (или су га стекли), као и за професионални развој.
Установа Развојним планом планира и реализује различите облике стручног усавршавања.
 
Као помоћ у планирању, писању лицног плана професионалног развоја, водјења евиденције о проф. развоју и унапредјивању педагоске праксе, као и због лаксег и јединственог нацина працења професионалног развоја у образовно васпитним установама, постављамо обрасце које препоруцујемо да користите.

Profesionalni portfolio nije isto što i dosije zaposlenog. Po Pravilniku o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, objavljenom u "Službenom glasniku RS" broj 13, od 24. februara 2012. godine, čl. 20, precizirana je zakonska obaveza izrade portfolija profesionalnog razvoja:
"Nastavnik, vaspitač i stručni saradnik u postupku samovrednovanja i planiranja svog stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja primenjuje standarde kompetencija.